Politica de Confidentialitate

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL, în calitate de operator date cu caracter personal inregistat cu numarul 35301, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

-prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
-colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
-adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
-exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
-stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:

-numele şi prenumele
-telefon/fax/email
-adresa sau reşedinţa

Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

1.1. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL colecteaza date cu caracter personal, pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului denumit mai departe Membru sau Client, in urmatoarele scopuri:

– validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
– rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
– trimiterea de buletine informative si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
– contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;

1.2. Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

a) confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;

b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

c) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

d) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

1.3. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare prin transmiterea catre SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

1.4. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL poate sa colecteze si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL si/sau al eventualilor terti cu care SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL are contracte de parteneriat in acel moment.

1.5. Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese, dar numai in conformitate cu art. 1.3.

Pentru exercitarea drepturilor cf art. 1.3, Clientul sau Membrul se va adresa SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

1.6. In cazul in care Clientul opteaza pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului si/sau contractelor, autorizarea si remiterea spre decontare a tranzactiilor de acceptare card se realizeaza exclusiv prin intermediul societatii comerciale Netopia Srl prin solutia integrata PayU;

Gecad Epayment International este furnizorul SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL de solutie software de facilitare a comertului electronic adica servicii de plata, administrare plati si protectie antifrauda.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat pentru plata online.

1.7. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

1.8. Politica de confidentialitate SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client sau Membru exclusiv pe site. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.

1.9. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL se obliga ca datele colectate ale Clientului/Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

1.10. Exceptie de la prevederile art. 1.9 va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

1.11. Procesatorul de carduri bancare agreat de catre SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL, EuroPayment Services s.r.l are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

1.12. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

1.13. SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

1.14. Membrul/Clientul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale. Societatea SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

1.15. Site-urile SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL folosesc masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul Societatii. In cazul pierderii de informatii cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care sunt concepute si gazduite site-urile, SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL nu-si asuma nici o responsabilitate.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal

SC WEBEXPERT SOLUTIONS SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, director general), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;

Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;

La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi (BitDefender).

Serverele sunt administrate de ROMARG si se afla in Bucuresti. Acestea se gasesc in incinte special amenajate dotate cu instalatii de climatizare, podea falsa, sistem de stingere a incendiilor, sisteme UPS si generatoare Diesel folosite in cazul intreruperii energiei electrice.

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul publicului este restrictionat.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.